RVV NG with KO Programming (230 VAC, 50 Hz models)

Royal Vendors’
RVV NG Vender with KO Programming (230 VAC, 50 Hz models)
Operation and Service Manual (Pepsi / Cold Drink)

Download PDF: RVV NG Vender with KO Programming (230 VAC, 50 Hz models)